Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym
https://epoka.restaurant/shop/ (dalej jako „Serwis Internetowy”). Administratorem Serwisu
internetowego jest Project Warszawa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-680), ul.
Poznańska 16/LU1. Można się z nami kontaktować:

Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie internetowym.

Dane osobowe zbierane przez Serwis internetowy są przetwarzane zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Jako Administrator Serwisu internetowego dokładamy szczególnych starań w celu ochrony
prywatności i informacji nam przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu
internetowego. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne,
w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę
przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną
modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
prawa.

Cele i podstawy prawne przetwarzana danych osobowych zbieranych przez nas w
związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu internetowego

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

Co to jest plik reCAPTCHA?

Jest to funkcja pozwalająca ustalić, czy dana osoba (lub – w przypadku nadużyć – komputer)
wykonała określoną operację. Funkcjonalność ta w naszym Serwisie internetowym ma na celu
zabezpieczenie Serwisu przed wysyłaniem wiadomości z wykorzystaniem formularza
kontaktowego przez roboty internetowe.

Kontrola bezpieczeństwa Google wykorzystuje w szczególności następujące informacje:

Powyższe dane zbierane są w sytuacji, kiedy chcesz do nas wysłać wiadomość wykorzystując
formularz kontaktowy dostępny w naszym Serwisie internetowym”.

Więcej informacji o ochronie danych w Google znajdziesz na
stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony
internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach
pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła.
Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na
Twoim komputerze.

W jakim celu nasz Serwis internetowy korzysta z plików cookie?

Przykłady wykorzystania plików cookies w naszym Serwisie internetowym:

Jakich plików „cookies” używamy?

Wykorzystywane w ramach Serwisu internetowego pliki cookies dzielą się na stałe i sesyjne.
Pliki cookies stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu
internetowego przez czas określony w ramach ich własnych parametrów lub do momentu ich
usunięcia przez Ciebie. Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które są usuwane
automatycznie po wylogowaniu się przez Ciebie z Serwisu internetowego lub po zamknięciu
przeglądarki internetowej.

Mój Serwis internetowy wykorzystuje następujące pliki cookies:

Czy możesz zrezygnować z akceptowania cookies?

W przypadku cookies niezbędnych możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia
dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu
przez pliki cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień w zakresie akceptacji cookies
niezbędnych możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi niezbędnych
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W przypadku pozostałych cookies analitycznych możesz wyłączyć/zaakceptować ich
rejestrowanie w ustawieniach zasad rejestrowania cookies przed wejściem do Serwisu
internetowego.

Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w
zakresie rejestrowania niezbędnych plików cookies:

Z czym się wiąże odmowa na korzystane z plików cookies?

W przypadku cookies analitycznych i marketingowych odmowa ich rejestrowania nie wiąże się
dla Ciebie z żadnymi konsekwencjami. W przypadku cookies niezbędnych, funkcjonalnych
odmowa ich rejestrowania może spowodować, że niektóre funkcje Serwisu internetowego
mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne, ponieważ te pliki cookies umożliwiają
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie
wydajności usług świadczonych przez nasz Serwis internetowy.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane wraz ze zbieraniem cookies będą przetwarzane przeze nas przez okres
niezbędny do realizacji usług. Zebrane przeze nas logi przechowywane są przez czas
nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w
nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem oraz moim Serwisem internetowym. Na podstawie plików logów mogą być
generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w
postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Rezerwacja

Rezerwacja